Wdrożenie Pakietu startowego

Kup Pakiet startowy systemu TIMATE i ustal przy jego pomocy, jak wykorzystywany jest czas pracy w Twoim przedsiębiorstwie.

Będziesz mógł przeanalizować czas pracy i jego wykorzystanie, sprawdzić system oceny i motywacji pracowników oraz przyjrzeć się bezpieczeństwu pracy.
Więcej o wdrażaniu systemu Skontaktuj się z nami
Zobacz film
Pakiet startowy

Zacznij od wdrożenia Pakietu startowego!

Skontaktuj się z nami

Jakie korzyści przynosi wdrożenie Pakietu startowego?

Wdrożenie Pakietu startowego pozwala na szybkie zapoznanie z działaniem systemu TIMATE, a przy tym od początku zapewnia Twojej firmie
pakiet korzyści biznesowych:

Wdrożenie jest najtańszym sposobem przeprowadzenia wstępnego audytu Twojego przedsiębiorstwa w mniejszej skali.

Wyniki audytu dostarczą wartościowych informacji o efektywności wykorzystania czasu pracy oraz o przestojach w firmie.

Nasze wsparcie biznesowe, udostępniane w ramach wdrożenia, pozwoli od razu wykorzystać wyniki audytu do poprawy działania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zespołem i usprawnienia procesów biznesowych.

Licencje w ramach Pakietu startowego są bezterminowe a zakupione urządzenia są własnością przedsiębiorstwa. Po zakończeniu wdrożenia Pakietu startowego można na bieżaco dalej korzystać z systemu TIMATE i optymalizować za jego pomoca pracę oraz procesy biznesowe.

W każdej chwili można zakupić kolejne licencje i urządzenia i skalować wdrożenie na kolejne obiekty lub całe przedsiębiorstwo a nawet grupę przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo.

Rozpocznij wdrożenie

Co zawiera wdrożenie Pakietu startowego?

Audyt jakości zarządzania czasem pracy ludzi

Pomiar poziomu spóźnień, wykorzystania przerw w pracy, wyjść przed czasem, nieobecności.

Audyt jakości procesów biznesowych

Oszacowanie skali przestojów – badanie niezgodności miejsc pracy, czasu pracy oraz intensywności ruchu. Analiza źródeł przestojów – wskazanie stanowisk i miejsc występowania przestojów.

Audyt systemu oceny i motywacji pracowników

Analiza dotychczasowych systemów oceny i motywacji oraz analiza możliwości ich rozbudowy lub zmiany w oparciu o narzędzia systemu TIMATE.

Audyt sytuacji naruszeń bezpieczeństwa

Analiza ruchu i upadków lub skoków pracowników w celu wskazania miejsc niebezpiecznych. Kontrola wykorzystania miejsc w obiektach pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa. Sprawdzenie warunków środowiskowych, takich jak temperatura w obiektach.

Szczegółowy raport z wdrożenia Pakietu startowego

Opracujemy raport po wdrożeniu Pakietu startowego. W raporcie oszacujemy potencjał miesięcznych/rocznych oszczędności, które osiągniesz, wprowadzając system TIMATE do całej firmy. W raporcie przekażemy też zalecenia dotyczące tego, co możesz zmienić w swojej firmie za pomocą systemu TIMATE

Wsparcie

Skorzystaj z naszego wsparcia w czasie wdrożenia Pakietu startowego. Uzyskaj wsparcie biznesowe, pozwalające zarządzać zmianą związaną z wprowadzenie systemu TIMATE w Twojej firmie.

Rozpocznij wdrożenie

Jak przebiega wdrożenie Pakietu startowego?

Zdefiniuj cele wdrożenia TIMATE

Dzięki wsparciu biznesowemu pomożemy Ci określić, jakie cele możesz osiągnąć, zmieniając swoją firmę i wprowadzając system TIMATE. Można założyć na przykład zwiększenie produkcji z zachowaniem tych samych sił osobowych albo ograniczenie spóźnień, zmniejszenie liczby wypadków i inne. Zdefiniowanie celów jest ważne, aby odpowiednio skonfigurować i wdrożyć system.

Wybierz miejsce prowadzenia wdrożenia Pakietu startowego i wielkosć wdrożenia

Przenalizuj obiekty swojej firmy. Wybierz jedną halę lub magazyn, w którym można będzie zainstalować system TIMATE w mniejszej skali. Wybierz obiekt najlepiej oddający charakter pracy w Twojej firmie. Dostępne są trzy warianty wdrożenia Pakietu startowego. W zależności od wielkości firmy można skorzystać z 30, 50 lub 100 kart. W cenie Pakietu startowego są również zawarte centralki w liczbie połowy liczby kart. Można osobno dokupić kolejne centralki w przypadku większych obiektów.

Przygotujemy raport po trzech pełnych miesięczne okresy rozliczeniowe

Wdrożenie Pakietu startowego może trwać od 3 do 6 miesiecy. Po trzech pełnych miesięcznych okresów rozliczeniowych przygotujemy raport pozwalajacy oszacować zyski i starty z nie wdrożenia systemu. Potem będziesz mógł sam przygotowywać takie raporty za pomoca narzędzi w aplikacji.

Przygotuj swój serwer lub skorzystaj z serwera kolokowanego w chmurze

Dane z wdrożenia Pakietu startowego składowane są w bazie danych na serwerze. Możesz skorzystać z serwera w Twojej firmie lub użyć serwera kolokowanego u zewnętrznego dostawcy.

Zainstaluj centralki w obiekcie

Centralki montuje się w obiekcie co ok. 30 metrów, pod sufitem lub na ścianach. Centralki można zasilić kablem Ethernet poprzez PoE lub z sieci elektrycznej 230V. Przygotujemy dla Ciebie plan instalacji, wykorzystując do tego narzędzia systemu. Wystarczy, że dostarczysz nam rysunek techniczny z rzutem obiektu. Zleć montaż centralek na swoim obiekcie zewnętrznej firmie lub zainstaluj je samodzielnie.

Rozdaj karty pracownikom

Pracownicy biorący udział we wdrożeniu Pakietu startowego otrzymają karty do noszenia. W czasie wdrożenia Pakietu startowego będą mogli się podzielić swoimi wrażeniami z używania kart. Montaż centralek jest bardzo łatwy.

Obserwuj działanie systemu

System dostarcza informacji zarządczych o czasie pracy, wykorzystaniu czasu pracy, lokalizacji oraz naruszeniach bezpieczeństwa. Stworzymy wstępny raport z trzech pełnych miesięcznych okresów rozliczeniowych. Zaobserwuj, jak te dane kształtują się dla poszczególnych stanowisk pracy. Zobacz, jaka jest skala przestojów. Wyciągnij wnioski co do organizacji procesów biznesowych.

Sprawdź ROI i podejmij decyzję o skalowaniu wdrożenia na całą firmę

Szczegółowy raport po 3 miesiącach umożliwi oszacowanie stopy zwrotu z inwestycji w system w całej firmie. W dotychczasowych instalacjach systemu TIMATE wskaźnik ROI jest bardzo wysoki, a zwrot inwestycji następował w ciągu kilku miesięcy. Sprawdź, jak będzie w Twojej firmie. Zakup dodatkowe licencje i urządzenia aby powiększyć skalę wdrożenia na całe przedsiębiorstwo.

Sprawdź, jak niewiele kosztuje wdrożenie Pakietu startowego