Wykorzystanie czasu pracy w procesach

Zidentyfikuj przestoje w pracy, znajdź ich przyczyny i wyeliminuj je poprawiając przebieg procesów.

Zamiast ponosić koszty nadgodzin i zwiększać zatrudnienie, popraw efektywność wykorzystania czasu pracy ograniczając przestoje.
Ile możesz zaoszczędzić? Więcej o RCP
Zobacz film

Przebieg dnia pracy

System TIMATE rejestruje za pomocą kart TIMATE przebieg dnia pracy, czyli okresy, kiedy pracownicy pracują oraz kiedy mają przestoje. System rozpoznaje, czy pracownik pracuje fizycznie, czy nie pracuje oraz strefę obiektu, w której ma to miejsce. Na podstawie tych danych tworzy wykres dnia pracy, który umożliwia analizę szczegółów procesów biznesowych.
Im wyższy słupek, tym większe natężenie pracy fizycznej. Niski słupek to potencjalny przestój.

Przełożony, który widzi ten wykres oraz zna stanowisko, zakres zadań i miejsce pracy pracownika, może szybko i na bieżąco przeanalizować z czego wynikają przestoje i jak wpływają na proces biznesowy. Często ich powodem jest oczekiwanie na towar lub zła organizacja, ale też przygotowanie do pracy, planowe przerwy na posiłek a czasem marnowanie czasu pracy. Dodatkowo, przełożeni każdego dnia otrzymują opisową informację dotyczącą pracy i wskazują, co wymaga poprawy. Wiedzą więc, jaka jest skala spóźnień do pracy, przekroczeń czasu pracy i pracy w nadgodzinach oraz jakie jest źródło przestojów.

Co można zrobić, aby zoptymalizować wykorzystanie czasu pracy w procesach?

Analizuj od ogółu do szczegółu

Sprawdź prosty wskaźnik, który analizuje na bieżąco wykorzystanie czasu pracy. Mówi on, ile etatów pracowniczych jest niewykorzystanych lub ilu brakuje przy takiej organizacji, jaką aktualnie ma firma. Dzięki niemu możesz ocenić skalę problemu oraz wskazać obiekty w Twoim zakładzie, w których występują zakłócenia. Teraz przejdź do szczegółów.
Sprawdź ile można zaoszczędzić jeśli zidentyfikuje się przestoje w pracy

Kalkulator oszczędności

Przeanalizuj pracę fizyczną w halach

Większa intensywność ruchu w ciągu dnia, mierzona przez karty, potencjalnie wskazuje, że zatrudniony wykonuje bardziej wzmożoną pracę fizyczną. Taki pomiar pomoże określić względne normy wskaźników typowe dla danego stanowiska. Brak ruchu może sygnalizować przestój w pracy. Proporcje czasu pracy fizycznej oraz przerw należy przeanalizować, by sprawdzić, jak zorganizowana jest praca w przedsiębiorstwie w konkretnych procesach.

Przeanalizuj pracę umysłową w biurach

W przypadku pracy umysłowej większa intensywność ruchu w ciągu dnia oznacza większe rozproszenie na załatwianiu innych spraw. Mniejszy ruch może być powiązany z większym skupieniem na pracy umysłowej. Taki pomiar pomoże określić normy wskaźników typowe dla konkretnego typu pracy umysłowej na poszczególnych stanowiskach. Takie dane pomagają zoptymalizować stanowiska pracy i uchwycić różnice wynikające z wprowadzanych zmian. System umożliwia określenie proporcji pracy fizycznej do umysłowej dla każdego stanowiska co pozwala analizować procesy, w których występuje praca osób wykonujących oba rodzaje zajęć.

Identyfikuj szczegółowe przyczyny przestojów w firmie

Przyczyną przestoju mogą być błędy organizacyjne, przyczyny zewnętrzne lub niedostateczne zmotywowanie pracowników. System TIMATE pozwoli ustalić czy przyczyną przestojów jest wadliwe zarządzenia czy marnowanie czasu pracy. System tworzy wykresy i tabele z danymi pozwalające wykryć czas, miejsce i osoby dla sytuacji gdzie pojawiają się przestoje. Teraz można zadziałać tak jak robią to konsultanci z firmy konsultingowej - należy zaobserwować zjawisko w praktyce i ustalić co tak naprawdę się dzieje – wyciągnąć wnioski i zmienić proces lub zmotywać ludzi.
Sprawdź ile można zaoszczędzić jeśli zidentyfikuje się przestoje w pracy

Kalkulator oszczędności

Analizuj wykorzystanie czas pracy

System analizuje na bieżąco i automatycznie czy czas pracy w procesach wykorzystywany jest zgodnie ze stanowiskiem, miejscem pracy i przydzielonymi zadaniami. Kierownicy, otrzymują na swoje karty prostą informację w postaci ikony jeśli wykorzystanie czasu pracy w procesach, które nadzorują jest zgodne z normą lub ikony jeśli występuje zbyt dużo przestojów.

Zobacz jak wykorzystane są miejsca pracy w czasie pracy

System dostarcza „mapy cieplne” i statystyki dotyczące czasu przebywania, intensywności pracy, zdarzeń niebezpiecznych w danej strefie obiektów. Warto przyjrzeć się jak zorganizowane są miejsca pracy i jak pracownicy korzystają z infrastruktury obiektu, aby poprawić procesy logistyczne lub produkcyjne. Być może przesunięcie towaru z jednego miejsca do innego spowoduje, że pracownicy będą mieli „bliżej” i poświęcą mniej czasu na przemieszczanie się.