Wykorzystanie czasu pracy

Zidentyfikuj przestoje w pracy, znajdź ich przyczyny i wyeliminuj je.

Zamiast ponosić koszty nadgodzin i zwiększać zatrudnienie, popraw efektywność wykorzystania czasu pracy.
Ile możesz zaoszczędzić? Więcej o RCP
Zobacz film

Przebieg dnia pracy

System TIMATE rejestruje za pomocą kart TIMATE przebieg dnia pracy, czyli okresy, kiedy pracownicy pracują oraz kiedy mają przestoje. System rozpoznaje, czy pracownik pracuje fizycznie, czy odpoczywa oraz strefę obiektu, w której ma to miejsce. Na podstawie tych danych tworzy wykres dnia pracy.
Im wyższy słupek, tym większe natężenie pracy fizycznej. Niski słupek to przestój.

Przełożony, który widzi ten wykres oraz zna stanowisko, zakres zadań i miejsce pracy pracownika, może szybko i na bieżąco przeanalizować z czego wynikają przestoje. Często ich powodem jest oczekiwanie na towar lub zła organizacja, ale też przygotowanie do pracy, planowe przerwy na posiłek a czasem marnowanie czasu pracy. Dodatkowo przełożeni każdego dnia otrzymują opisową informację dotyczącą pracy i wskazują, co wymaga poprawy. Wiedzą więc, kto się spóźnił, kto przekracza czas pracy i rozpoczyna nadgodziny, kto ma przestoje.

Co można zrobić, aby zoptymalizować wykorzystanie czasu pracy?

Analizuj od ogółu do szczegółu

Sprawdź prosty wskaźnik, który analizuje na bieżąco wykorzystanie czasu pracy. Mówi on, ile etatów pracowniczych jest niewykorzystanych lub ilu brakuje przy takiej organizacji, jaką aktualnie ma firma. Dzięki niemu możesz ocenić skalę problemu oraz wskazać obiekty w Twoim zakładzie, w których występują zakłócenia. Teraz przejdź do szczegółów.
Sprawdź ile można zaoszczędzić jeśli zidentyfikuje się przestoje w pracy

Kalkulator oszczędności

Przeanalizuj pracę fizyczną w halach

Większa intensywność ruchu w ciągu dnia, mierzona przez karty, świadczy o tym, że zatrudniony wykonuje pracę fizyczną. Taki pomiar pomoże określić normy wskaźników typowe dla danego stanowiska. Brak ruchu może sygnalizować przestój w pracy. Proporcje czasu pracy fizycznej oraz przerw należy przeanalizować, by sprawdzić, jak zorganizowana jest praca w przedsiębiorstwie.

Przeanalizuj pracę umysłową w biurach

W przypadku pracy umysłowej większa intensywność ruchu w ciągu dnia oznacza większe rozproszenie na załatwianiu innych spraw. Mniejszy ruch może być powiązany z większym skupieniem na pracy umysłowej. Taki pomiar pomoże określić normy wskaźników typowe dla konkretnego typu pracy umysłowej na poszczególnych stanowiskach. Jeśli np. analizujemy pracę zespołu projektantów, możemy sprawdzić, jak długo są skupieni, a ile czasu poświęcają na inne sprawy. Takie dane pomagają zoptymalizować stanowiska pracy i uchwycić różnice wynikające z wprowadzanych zmian. System umożliwia określenie proporcji pracy fizycznej do umysłowej dla każdego stanowiska co pozwala analizować pracę osób wykonujących oba rodzaje zajęć.

Identyfikuj szczegółowe przyczyny przestojów w firmie

Przyczyną przestoju mogą być błędy organizacyjne, przyczyny zewnętrzne lub niedostateczne zmotywowanie pracowników. System TIMATE pozwoli ustalić czy przyczyną przestojów jest wadliwe zarządzenia czy marnowanie czasu pracy. System tworzy wykresy i tabele z danymi pozwalające wykryć czas, miejsce i osoby dla sytuacji gdzie pojawiają się przestoje. Teraz można zadziałać tak jak robią to konsultanci z firmy konsultingowej - należy zaobserwować zjawisko w praktyce i ustalić co tak naprawdę się dzieje – wyciągnąć wnioski i zmienić proces lub zmotywać ludzi.
Sprawdź ile można zaoszczędzić jeśli zidentyfikuje się przestoje w pracy

Kalkulator oszczędności

Doceń dobrych

System TIMATE pozwoli automatycznie ustalić kto najlepiej pracuje ze względu na wykorzystanie swojego czasu pracy. Dane o pracy najlepszych pracowników na danym stanowisku można użyć do wyznaczania normy. Najlepsi mogą być doceniani dodatkowymi punktami do premii.

Zmotywuj słabszych

Sprawdź dlaczego system wskazuje, że niektóre osoby nie wykorzystują swojego czasu pracy. Może przyczyna tkwi w niedostatecznym zmotywowaniu pracownika a może jest wynikiem błędów organizacyjnych np. przestojów w oczekiwaniu na towar albo przydzielenie kolejnych zadań.

Więcej o motywacji

Oceń wykorzystanie czas pracy

System ocenia na bieżąco i automatycznie czy czas pracy wykorzystywany jest zgodnie ze stanowiskiem i przydzielonymi zadaniami. Pracownicy na swoich kartach otrzymują prostą informację w postaci ikony jeśli wykorzystują czasu pracy zgodnie z normą lub jeśli na przykład mają zbyt dużo przestojów. Ocena powiązana jest z motywacją. System codziennie zwiększa punkty do premii za prawidłowe wykorzystanie czasu pracy.

Sprawdź jak automatyczna ocena i motywacja poprawi wykorzystanie czasu pracy.

Więcej o ocenie i motywacji
Zobacz jak wykorzystane są miejsca pracy w czasie pracy

System dostarcza „mapy cieplne” i statystyki dotyczące czasu przebywania, intensywności pracy, zdarzeń niebezpiecznych w danej strefie obiektów. Warto przyjrzeć się jak zorganizowane są miejsca pracy i jak pracownicy korzystają z infrastruktury obiektu, aby poprawić procesy logistyczne lub produkcyjne. Być może przesuniecie towaru z jednego miejsca do innego spowoduje, że pracownicy będą mieli „bliżej” i poświęcą mniej czasu na przemieszczanie się….

Zapewnij pracownikom możliwość samodzielnego sprawdzenia jak wykorzystują swój czas pracy

Wspieraj samoobsługę pracownika w pozyskiwaniu informacji kadrowych oraz związanych z zadaniami. Kiedy pracownik zbliży swoją kartę TIMATE do smartfona to za pomocą technologii NFC otwarta zostanie strona WWW na jego smartfonie. Strona ta analogicznie jak w zegarkach treningowych podsumuje dzień prace i pokaże dane o czasie pracy - jego wykorzystaniu, sprawach kadrowych jak urlopy czy nadgodziny a także o zadaniach. Dostępna będzie też opisowa ocena pracy za dany dzień.