Ile możesz zaoszczędzić dzięki TIMATE?

Spowolnienie gospodarcze to czas, w którym firmy szczególnie intensywnie szukają oszczędności. Bardzo istotne w tym procesie jest zdiagnozowanie obszarów, w których dochodzi do nieuzasadnionych wydatków wpływających znacząco na budżet, oraz wyeliminowanie niepotrzebnych kosztów. W tym pomoże TIMATE.

Ile Twoja firma zaoszczędzi dzięki TIMATE? Aby to sprawdzić, wystarczy skorzystać z naszego kalkulatora. Umożliwia on wyliczenie, ile czasu średnio poświęca pracownik firmy w ciągu miesiąca na nieefektywne działania. Kolejne strony naszego narzędzia prezentują czynności, na których wykonanie pracownicy tracą najwięcej czasu. W wyznaczonych miejscach proszę wprowadzić dane dotyczące swojej firmy. Pod uwagę bierzemy średnie dzienne straty minutowe generowane przez jednego pracownika. Wynik końcowy pokazuje, ile taki pracownik marnotrawi czasu w ciągu całego miesiąca.
Zobacz, ile możesz zaoszczędzić ►
1/12

Wejście:
Przejście przez bramki

Wejście do firmy często wiąże się z koniecznością stania w kolejce do kołowrotków lub okazania identyfikatora. Wskaż średnią liczbę minut, jaką pracownik poświęca na tę czynność dziennie.
0 minut/dzień
0
5
2/12

Wejście:
szatnia / kawa / rozmowa

Zdarza się, że przed rozpoczęciem pracy zatrudnieni udają się do kuchni czy szatni, by się przebrać, zrobić lub wypić kawę, porozmawiać ze współpracownikami. Wskaż średnią liczbę minut, jaką pracownik poświęca na tę czynność dziennie.
0 minut/dzień
0
15
3/12

Wejście:
hala / budynek

Infrastruktura przedsiębiorstw jest często bardzo rozbudowana, co wiąże się z tym, że pracownik, który wszedł do firmy, musi pokonać wiele pomieszczeń, budynków lub korytarzy, by dotrzeć do swojego stanowiska pracy. Wskaż średnią liczbę minut, jaką pracownik poświęca na tę czynność dziennie.
0 minut/dzień
0
5
4/12

Przerwa ponadustawowa:
obiad

Dłuższa przerwa w pracy – przeznaczona np. na obiad – trwa zgodnie z przepisami (jeśli pracodawca jej oficjalnie nie przedłuży) 15 minut. Wskaż średnią liczbę minut, o którą pracownik dziennie przekracza ustawowy czas przeznaczony na tę czynność.
0 minut/dzień
0
30
5/12

Przerwa ponadustawowa:
papieros

Pracownicy spędzający przynajmniej połowę swojego czasu na pracy przy komputerze mają prawo do 5-minutowych przerw co godzinę. Wskaż średnią liczbę minut, o którą pracownik dziennie przekracza ten ustawowy czas na przerwę.
0 minut/dzień
0
30
6/12

Przerwa ponadustawowa:
wyjście prywatne

Przerwy na obiad czy papierosa można wykorzystać również na załatwienie prywatnych spraw poza terenem firmy, np. na wizytę w sklepie czy urzędzie. Wskaż średnią liczbę minut, o którą pracownik dziennie przekracza ten ustawowy czas w związku z wyjściami z firmy w prywatnych sprawach.
0 minut/dzień
0
60
7/12

Wyjście:
szatnia / rozmowa

Po opuszczeniu stanowiska pracy, a przed wyjściem z przedsiębiorstwa pracownicy często idą jeszcze do szatni, stojąc tam w kolejce do szafek lub rozmawiając ze współpracownikami. Wskaż średnią liczbę minut, jaką pracownik poświęca na tę czynność dziennie.
0 minut/dzień
0
15
8/12

Wyjście:
hala / budynek

Między odejściem od stanowiska pracy a dotarciem do wyjścia z firmy może minąć sporo czasu, bo miejsca te bywają odległe od siebie. Wskaż średnią liczbę minut, jaką pracownik poświęca na tę czynność dziennie.
0 minut/dzień
0
5
9/12

Wyjście:
przejście przez bramki

Różne grupy pracowników kończą zwykle pracę o tej samej porze. To sprawia, że przed drzwiami wyjściowymi (np. przed kołowrotkami) tworzą się kolejki, w których stoją pracownicy. Wskaż średnią liczbę minut, jaką pracownik poświęca na tę czynność dziennie.
0 minut/dzień
0
5
10/12

Czas nieefektywny

Zdarza się, że pracownik jest proszony przez przełożonego o wykonanie zadania, które nie należy do jego służbowych obowiązków (np. posprzątanie stanowiska pracy). Wskaż średnią liczbę minut, jaką pracownik poświęca na tego typu czynności dziennie.
0 minut/dzień
0
90
11/12

Niedopracowania

Bywają sytuacje, gdy pracownik spędza w pracy mniej czasu niż powinien według wymiaru swojego etatu. Wskaż średnią liczbę minut, o jaką pracownik skraca swój etatowy czas pracy dziennie.
0 minut/dzień
0
60
12/12

Nieuprawnione nadgodziny

Czasem pracownicy pozostają w pracy dłużej niż wskazuje na to wymiar ich etatu, choć przełożony ich o to nie prosi. Wskaż średnią liczbę minut, o jaką pracownik nieproszony przedłuża swój czas pracy dziennie.
0 minut/dzień
0
90
Twój wynik:

0

Dane wskazują na to, że pracownicy Twojej firmy są niezwykle zdyscyplinowani, bardziej niż inni na rynku. W tym przypadku TIMATE może pomóc w zadbaniu o ich bezpieczeństwo na terenie przedsiębiorstwa oraz w monitorowaniu pracy zdalnej. Chętnie opowiemy o wszystkich możliwościach naszego systemu. Zapraszamy do kontaktu.

Ile możesz zaoszczędzić?

Przy założeniu, że Twój średni miesięczny koszt zatrudnienia pracownika to 5000 PLN
Liczba pracowników Twojej firmy:
Twoja firma traci

0 PLN miesięcznie

Dlaczego warto?

Źle wykorzystany czas pracy to nie tylko problem organizacyjny, ale i duże koszty dla przedsiębiorstwa? Z powodu marnotrawienia tego czasu firma zatrudniająca 500 osób może stracić rocznie ponad milion złotych.

Skąd to wiemy?

TIMATE przeanalizował zachowania pracowników w kilku dużych firmach produkcyjnych i logistycznych. Roczne badania pozwoliły wskazać obszary, w których przedsiębiorca może szukać oszczędności w tym zakresie. A oszczędności te mogą być znaczące, bowiem każdy pracownik średnio marnotrawi miesięcznie 460 minut swojej pracy. Minuta pracy pracownika kosztuje pracodawcę średnio 0,47 zł. To oznacza, że firma zatrudniająca 500 osób traci na niewykorzystany czas pracy ponad 100 tys. zł miesięcznie.

Na co pracownicy marnowali czas?

Na co pracownicy przeznaczali czas, w którym nie pracowali? Przede wszystkim na przerwy na papierosa, załatwianie prywatnych spraw poza terenem firmy, posiłki, wcześniejsze wyjścia do domu.

Dzięki TIMATE (nowoczesnemu systemowi do rejestracji czasu pracy i zarządzania personelem i jego bezpieczeństwem) udało się zaoszczędzić nawet 80% tego czasu.

Co istotne, TIMATE w swoim badaniu brał pod uwagę tylko czas, który pracownik powinien poświęcić na pracę. Z analiz wyłączone zostały przerwy przysługujące ustawowo zatrudnionym.

Oszczędzaj nie tylko na czasie!

Nasz kalkulator nie uwzględnia innych oszczędności osiąganych przez firmy po wdrożeniu systemu TIMATE, między innymi tych wypływających z podniesienia bezpieczeństwa pracowników oraz ze zmiany procesów. Te parametry nie są łatwo policzalne, jednak mogą w znaczący sposób, nawet kilkukrotnie, powiększyć oszczędzoną przez przedsiębiorstwo kwotę.

Korzyści z wdrożenia systemu TIMATE nie kończą się na oszczędnościach.

System rejestruje i monitoruje czas pracy i jego wykorzystanie przez pracowników, ale też dba o to, aby w firmie stosowane były przepisy BHP, informuje o niebezpiecznych zdarzeniach, upadkach, wypadkach, wzywa pomoc, gdy jest ona potrzebna. Wspiera w ewakuacji. Eliminuje nieprawidłowości i nadużycia wynikające np. z jednoczesnego noszenia dwóch kart przez pracownika. I w końcu - pomaga w pracy zdalnej, pozwala na sprawną komunikację między zarządzającym a zatrudnionym, przypomina użytkownikowi o urlopie, przysługujących przerwach czy o tym, aby założył kask i zdezynfekował ręce.

Czytaj więcej ►

To, które z powyższych funkcji zostaną wdrożone w firmie, zależy tylko od jej potrzeb. A te najłatwiej określić podczas bezpośredniego spotkania lub rozmowy.

Zapraszamy do kontaktu!

Można do nas napisać na:

contact@timatesystem.com

lub zadzwonić pod numer:

(32) 346 11 08