Jak to działa?

Inteligentne karty, czujniki i technologia bezprzewodowa osiągnęły poziom, który pomaga w sprawnym zarządzaniu firmą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kart dostępowych nasz TIMATE jest całkowicie bezobsługowy. Uruchamia się automatycznie i za pomocą czujników zbiera wiarygodne dane o ruchu oraz pozwala na ich rzetelną analizę. Nie wymaga, tak jak tradycyjne systemy, „odbijania” karty. Jest niezawodny, zwłaszcza jeżeli chodzi o pomoc w zakresie analizy wykorzystania czasu pracy, bezpieczeństwa pracowników, informowania o ich lokalizacji, delegowania zadań, a także rejestrowania postępów pracy zdalnej.

Zobacz jak działa TIMATE

Obejrzyj naszą animację by szczegółowo poznać działanie systemuWykorzystanie czasu pracy

To jedno z głównych i podstawowych zadań TIMATE. System bez konieczności inwigilacji i dodatkowych kontroli pomoże sprawdzić, czy pracownik dobrze zagospodarował swój czas pracy i wykorzystał go optymalnie.

TIMATE zaspokaja potrzebę automatyzacji – od samego wejścia rejestruje pojawienie się pracownika w budynku. Właściciel karty nie musi wykonywać dodatkowych działań (np. zbliżać niczego do czytnika), inteligentna karta na bieżąco potwierdza jego obecność na terenie firmy.
Niektóre systemy wykorzystywane w firmach potrafią rozpoznać wyjście, jeśli poprzednie odbicie czytnika było wejściem. To jest problematyczne w przypadku, gdy pracownik wchodząc, zapomniał skorzystać z czytnika. Nasze rozwiązanie eliminuje takie trudności. Pracownik w ogóle nie musi zajmować się rejestracją czasu pracy – wystarczy, że ma przy sobie kartę.
TIMATE stanowi również zabezpieczenie przed ewentualnymi nadużyciami związanymi z  wykorzystaniem czasu pracy. System opatentowaną technologię wykorzystuje do rozpoznania przypadków użycia dwóch kart jednocześnie przez tę samą osobę albo odkładania karty i opuszczania miejsca pracy.
Karta to stały i szybki kontakt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, podgląd i monitorowanie harmonogramu zadań, przesyłanie informacji o przysługującej przerwie, nadgodzinach czy urlopie.


Bezpieczeństwo

Choć na rynku pojawiają się urządzenia, które wspomagają wykrywanie wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy, to najczęściej wymagają one dodatkowej infrastruktury, która wiąże się z kolejnymi kosztami. TIMATE to system stworzony także po to, by dbać o bezpieczeństwo pracowników i informować pracodawcę o ewentualnych nieszczęśliwych zdarzeniach.


Karta za pomocą specjalnych czujników wykrywa sytuacje zagrażające oraz wypadki, do których dochodzi na terenie firmy. Moduł odpowiadający za bezpieczeństwo jest sprzężony z mechanizmem rozpoznawania pracownika, oznacza to, że pracodawca dostaje potwierdzenie danych osoby, dla której zgłoszone zostało zagrożenie.
Najczęstszą wymówką pracownika budowlanego niechroniącego głowę w strefach, które tego wymagają, jest brak wiedzy o tym, że na danym terenie założenie kasku jest niezbędne. TIMATE wspomaga bezpieczeństwo także w takich sytuacjach. Czujnik C1 zamieszczony jest na środkach ochrony osobistej, takich jak kask czy ubrania robocze, natomiast pracownik ma na sobie inną kartę. System wykrywa ruch obu kart, monitorując w ten sposób zastosowanie środków ochronnych. Co więcej, jeśli włączona jest funkcja lokalizacji, można sprawdzić, czy pracownik zastosował takie środki w strefach szczególnie tego wymagających. Jeśli tego nie zrobił, otrzyma komunikat dźwiękowy oraz tekstowy. Informacja ta zostanie również przekazana przełożonemu.
Czujniki w karcie rejestrują upadki z wysokości oraz uderzenia. Gdy do nich dojdzie, pracownik za pomocą TIMATE będzie mógł potwierdzić, że jest bezpieczny i nie uległ wypadkowi. Dodatkowo dzięki włączonej funkcji lokalizacji system pozwala zlokalizować właściciela karty z dokładnością do pokoju lub części budynku. Dla pracodawcy wiedza ta jest szczególnie przydatna, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia.
Karty zostały wyposażone w przycisk SOS, który umożliwia natychmiastowe zgłoszenie zagrożenia szybciej, niż innymi metodami.
System ma także wpływ na higienę pracy – za pomocą ekranu i sygnału dźwiękowego może poinformować pracownika o konieczności przerwy albo o jej zakończeniu i konieczności powrotu na stanowisko pracy.


Zadania

Zadaniowa rejestracja czasu pracy w praktyce nie jest najłatwiejsza i często wymaga ręcznego wypełniania kart ewidencji czasu pracy. Choć na rynku istnieją specjalne programy i aplikacje rejestrujące czas pracy, to warunkiem koniecznym ich użyteczności jest stały dostęp pracownika do komputera – co w praktyce nie zawsze jest możliwe. Delegowanie i monitorowanie poleceń jest utrudnione, szczególnie kiedy pracownik nie ma ciągłego dostępu do urządzeń elektronicznych. TIMATE umożliwia rejestrację zadaniowej pracy w branżach, w których pracownicy nie mają kontaktu z komputerem.


Karta to także ułatwienie i pomoc dla pracowników, którzy mają stały dostęp do komputera, zapewnia bowiem szybszy wgląd do wyznaczonych zadań. Inteligentna karta TIMATE za pomocą radia kontaktuje się z centralką oraz systemem informatycznym i pobiera listę zadań dla pracownika, wynikającą z obowiązków określonych w projektach lub ścieżkach postępowania (na przykład w związku z serwisowaniem czy obsługą klienta). Zadania i ich pełna treść wyświetlane są na ekranie karty. Jej właściciel rozpoczyna je w dowolnej kolejności. Karta sprawdza czas pracy przeznaczony na realizację poszczególnych poleceń. Ta funkcja zaspokaja potrzebę zarządzania personelem w czasie rzeczywistym i umożliwia łatwiejszą oraz szybszą komunikację między pracodawcą a pracownikiem.Strefy

Zgodnie z przepisami BHP pracodawca jest zobowiązany zapewnić organizację i stanowisko pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami, wypadkami oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia. Niestety w niektórych przypadkach środki ochrony osobistej są uciążliwe do noszenia, dlatego pracownicy niechętnie z nich korzystają. Najpopularniejszym sposobem weryfikacji ich zastosowania jest wydzielenie i oznakowanie stref wymagających zachowania szczególnego bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że nie zawsze można skutecznie wyegzekwować założenie kasku czy ubrania roboczego. W takim przypadku potrzebny jest dodatkowy nadzór przełożonego.


TIMATE to zmienia i automatyzuje proces kontroli stosowania środków ochrony osobistej. Powiadamia pracownika o wejściu w strefę zagrożenia i konieczności założenia dodatkowych rzeczy. System przekazuje także przełożonemu informację o niezastosowaniu środków ochrony osobistej przez pracownika.
TIMATE zaspakaja również potrzebę związaną z bezpieczeństwem pomieszczeń przed osobami nieupoważnionymi. Pozwala na prowadzenie ewidencji pracowników w miejscach, które wymagają zachowania poufności. Karty nie tylko umożliwiają odblokowanie przejścia, ale także sprawdzają, czy osoba jest uprawniona do przebywania w danej strefie.
System dodatkowo dzięki włączonej funkcji lokalizacji przedmiotów i pojazdów, takich jak wózek widłowy, pozwala ustalić obszar ich pracy oraz miejsce najczęstszego użycia maszyn, a także przybliżoną ich bieżącą lokalizację z dokładnością do strefy. Dzięki temu właściciele firmy mogą łatwiej zarządzać wyposażeniem i dokładniej analizować jego użycie.
Praca zdalna

Niezależnie od tego, czy osoba fizycznie znajduje się na terenie firmy, czy też poza nim – w delegacji lub pracując zdalnie – karta może służyć jako narzędzie potwierdzające wykonywanie obowiązków.


W jaki sposób? Pracownik korzysta z listy zadań dostępnych na smartfonie i wybiera polecenia do realizacji. Zbliżając kartę do telefonu i korzystając z technologii NFC, potwierdza rozpoczęcie zadania oraz jego zakończenie. TIMATE rejestruje czas poświęcony na wykonanie polecenia pod warunkiem, że pracownik będzie miał na sobie założoną kartę. W momencie zbliżenia jej do telefonu rejestrowana jest lokalizacja pracy (miejsce delegacji) w oparciu o odczyt GPS z telefonu. To duża pomoc i ułatwienie dla firm, które rozliczają się z klientami na podstawie liczby przepracowanych dla nich godzin. System TIMATE liczy czas pracy poświęcony na zadanie oraz na klienta
Karta wczytuje również  harmonogram zadań i jeśli zdiagnozuje, że w danym dniu pracownik nie zjawił się w pracy, zapyta go, jaka jest tego przyczyna. Właściciel karty może wybrać opcję „delegacja”, „L4” lub inną zdefiniowaną w systemie, która pojawi się na ekranie.

Chcesz dowiedzieć
się więcej o TIMATE?
Daj nam znać