System zarządzania zadaniami

Karta TIMATE pozwala delegować zadania.

Zadbaj, aby pracownicy mieli sprecyzowane zadania i wiedzieli, co, gdzie i kiedy mają robić. To jest istotne przy dużej liczbie pracowników pracujących w logistyce lub produkcji, którzy nie mają dostępu do komputera.
Więcej o RCP Więcej o BHP
Zobacz film

Każdy pracownik ma przydzielone jakieś zadania.

Często te zadania powiązane są z klientem, rodzajem produkcji, miejscem powstawania kosztów, projektem itp. Wiedza o tym, ile czasu trwa realizacja poszczególnych zadań, jest kluczowa do kalkulowania cen produktów i usług oraz rozliczania się z klientami. Takie rozliczenia zadań nie są problemem, jeśli pracownik ma dostęp do komputera. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku pracowników pracujących fizycznie w rozległych obiektach. Co zrobić jeśli nie chcemy ich wyposażać w smartfony służbowe? Mogą oni skorzystać z prostego systemu kontroli realizacji zadań jaki oferują karty TIMATE.

Co możesz zrobić, aby sprawnie realizować zadania w Twojej firmie?

Grupuj zadania w kolejki i przydzielaj je pracownikom

System TIMATE można zastosować, jeśli zadania da się uporządkować w „kolejkę”. Na karty TIMATE automatycznie przesyłanych jest pięć pierwszych zadań. Po zrealizowaniu jednego z nich dosyłane jest następne zadanie. Na ekranie karty widać listę zadań i treść zlecenia.
Śledź czas pracy poświęconej na zadanie i status zadania

Pracownik jednym przyciskiem wybiera pierwsze zadanie i zmienia mu status na „w trakcie realizacji”. Kiedy skończy, przechodzi do następnego zadania, a poprzednie otrzymuje status „zrealizowane”. Możliwe jest też „odrzucanie zadań” i ich „zawieszanie”, aby realizować w tym czasie inne. Do systemu zostanie przesłany czas pracy poświęcony na realizację zadania i jego status.
Treść zdania mieści się na ekranie karty C3, ale także na mniejszym ekranie karty C2.

Sprawdzaj szczegóły zadania za pomocą smartfona

Na ekranie karty mieści się tylko krótki opis zadania (np. numer zlecenia i opis czynności). Wystarczy jednak, że pracownik zbliży swoją kartę do smartfona z NFC, by otrzymać dokładny opis zadania i dodatkowe pliki, np. z dokumentacją naprawianej maszyny. Może również przeglądać listę zadań i częściowo ją edytować. To daje dalsze możliwości interakcji z planem zadań bez potrzeby użycia komputera.

Wykorzystaj czas pracy poświęcony na zadania w systemach swojej firmy

Zaimportuj dane o czasie pracy zadań do systemów kontrolingowych lub systemów przygotowujących rozliczenia z klientami. Możesz skorzystać z elastycznego API, jakie posiada system TIMATE.

Masz już systemy nadzoru zadań?

Jeśli masz już system nadzorujący zadania, zlecenia, wezwania, marszruty lub wybierasz nowy spośród dostępnych na rynku – zobacz, jak działa API systemu TIMATE służące do integracji z takimi systemami.