Wspomaganie bezpieczeństwa

Pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo pracowników.

Zrób wszystko, aby pracownicy pracowali jeszcze bezpieczniej. Usprawnij za pomocą kart TIMATE system zarządzania BHP w Twojej firmie.
Zagrożenia epidemiologiczne Sprawdź też RCP
Zobacz film

Inwestując w system TIMATE, inwestujesz równocześnie w system wspierający bezpieczeństwo i higienę pracy w Twojej firmie.

Wyposażenie zakładu w rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa wymagało do tej pory zakupu wielu osobnych systemów, co komplikowało wdrożenie i zwiększało koszty. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wspomagania bezpieczeństwa stale noszone karty TIMATE monitorują bezpieczeństwo przez cały czas.

Co możesz zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo w Twojej firmie?

Wprowadź identyfikację pracowników

Wszyscy pracownicy na terenie zakładu powinni nosić kartę TIMATE ponieważ karta ta wspomaga monitorowanie bezpieczeństwa a jednocześnie jest elektronicznym identyfikatorem podobnym do zwykłej wizytówki. Karta ma ekran e-Paper gdzie może być pokazane imię, nazwisko, stanowisko osoby a nawet zdjęcie lub inne wybrane przez pracodawcę dane. Taką wizytówkę trudno sfałszować. Dodatkowo dane pracowników znikają z ekranu karty po wyjściu z zakładu.

Monitoruj liczbę osób przebywających w obiekcie

System TIMATE na bieżąco (co minutę) podaje informacje na temat tego, ile osób przebywa na terenie obiektu. Dodatkowo TIMATE przesyła dane informujące, kto się spóźnił, kto pracuje za długo lub kogo brakuje. W przypadku zagrożenia można sprawdzić, ile osób znajduje się aktualnie w obiekcie.

Monitoruj, gdzie przebywają pracownicy na terenie obiektów

Hale, w których pracują pracownicy, w szczególności w logistyce lub produkcji, są często ogromne i pełne niebezpiecznych przedmiotów. Aby zapewnić bezpieczeństwo, niezbędna jest wiedza na temat tego, gdzie aktualnie znajdują się pracownicy. Karta TIMATE na bieżąco (co minutę) lokalizuje miejsce przebywania pracowników z dokładnością do zdefiniowanej strefy w zakładzie pracy. Dzięki temu w razie wypadku czy wezwania pomocy można ustalić, gdzie jest dana osoba.

Kontroluj dostęp do stref niebezpiecznych

Karta TIMATE może wykryć zbliżenie się do strefy niebezpiecznej lub zakazanej dla danego pracownika i poinformować go za pomocą komunikatu na ekranie karty, aby się wycofał. Jednocześnie o sytuacji zostaną powiadomieni przełożeni.

Zapewnij możliwość szybkiego wezwania pomocy

Jeśli pracownik naciśnie i przytrzyma przez kilka sekund dowolny przycisk karty TIMATE, wezwie ona dla niego pomoc. Przełożony otrzyma sygnał, że członek jego zespołu potrzebuje pomocy. W przypadku, gdy ktoś zobaczy wypadek lub inne zagrożenie, po prostu naciska przycisk, aby wysłać SOS – to najszybsza możliwa metoda alarmowania! Funkcja SOS działa, kiedy karta znajduje się na terenie zakładu w zasięgu sieci radiowej TIMATE.

Wykrywaj niebezpieczne sytuacje

Karta posiada czujnik swobodnego upadku, dlatego wykryje, kiedy pracownik zeskoczy z rampy lub kiedy spadnie z czegoś lub przewróci się. Wykrywanie działa, gdy karta znajduje się na terenie zakładu w zasięgu sieci radiowej TIMATE. To dodatkowa ochrona dla pracownika, a dla przełożonych narzędzie do wykrywania potencjalnie niebezpiecznych zachowań i miejsc ich występowania. Karta jest dość czuła, dlatego pracownik musi unikać skakania czy przewracania się, dbając tym samym o swoje bezpieczeństwo. Dodatkową zachętą do bezpiecznego zachowania jest sprzężenie wykrywania potencjalnie niebezpiecznych zachowań i nieuzasadnionych alarmów z oceną pracy pracownika.

Powiadom o zdarzeniu odpowiednią osobę

Jeśli zdarzy się wypadek, informacja o nim przesłana jest jako alert bezpieczeństwa do serwera i centrum monitoringu. System decyduje, któremu z obecnych na terenie obiektu kierowników wysłać informacje o zdarzeniu, zawierające takie dane jak typ wypadku i przybliżona lokalizacja. Alert przekazywany jest za pomocą komunikatu na kartę lub SMS-em. Kierownik po zbliżeniu swojej karty do smartfona i użyciu NFC może przeglądać alerty i szukać osób poszkodowanych na mapie obiektu.

Monitoruj jednym narzędziem stan alertów bezpieczeństwa

Osoba nadzorująca BHP w firmie ma w jednym oknie aplikacji TIMATE centrum monitoringu - informacje o alertach bezpieczeństwa związanych z wykrywaniem upadków, uderzeń, temperatury, omdleń, wezwań SOS czy np. z niezachowaniem dystansu. Możliwe jest stworzenie systemu szybkiego reagowania na różne sytuacje.

Monitoruj warunki pracy pracowników

Karta dba o optymalne warunki pracy. Może kontrolować temperaturę i oświetlenie w miejscu pracy. Umożliwia sprawdzanie temperatury w obiektach w różnych miejscach w tym samym czasie. Pozwala kontrolować poziom oświetlenia, z którego korzystają pracownicy.

Zapewnij odpoczynek pracownikom

Karta przypomni o potrzebie odpoczynku i przerwy w pracy, niezależnie od tego, czy pracownik wykonuje zadania fizyczne czy umysłowe. Każdemu należy zapewnić odpowiedni czas pracy oraz przerwy i miejsca do odpoczynku, w szczególności gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka lub niska.

Więcej o czasie pracy
Zadbaj o to, by pracownicy nosili środki ochrony osobistej

TIMATE może automatycznie przypominać pracownikom komunikatem wyświetlanym na ekranie karty, że powinni założyć kask lub inny środek ochrony osobistej. System umożliwia też sprawdzenie w czasie rzeczywistym, czy kask jest noszony w wymaganej strefie. Jeśli pracownik nie założy wymaganego środka ochrony, generowany jest alert bezpieczeństwa.

Analizuj zagrożone miejsca i wprowadź prewencję wypadków

System pozwala przeprowadzić analizę zgłoszeń wypadkowych, także tych odwołanych. Dzięki wizualizacji tych miejsc na mapie obiektu można wykryć gdzie występują miejsca o zwiększonym zagrożeniu. Karty są dość czułe w wykrywaniu swobodnego upadku, więc wykrywają także skoki z ramp i podobne niebezpieczne zachowania. Analiza obszarów ich występowania może doprowadzić do poprawy warunków pracy i zabezpieczenia tych miejsc.

Ćwicz i monitoruj ewakuację z obiektów

System TIMATE na bieżąco monitoruje ile osób znajduje się w obiekcie. Możliwe jest przeprowadzenie ćwiczeń lub monitorowanie rzeczywistej ewakuacji. System w czasie rzeczywistym podaje, jakie akcje ewakuacyjne trwają w poszczególnych obiektach, ile jest ludzi w danym obiekcie, a ile udało się ewakuować do wyznaczonych punktów zbiórki. Szacowane są wskaźniki tempa ewakuacji z poszczególnych obiektów. Dzięki temu czas potrzebny na ćwiczenia ewakuacji można zredukować do minimum, poprawiając jej wyniki i przy okazji oszczędzając czas pracy.

Ograniczaj kontakty w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych

Karty TIMATE mogą wykrywać, że jedna osoba zbliża się do drugiej na odległość ok. 2 metrów. Wtedy sygnalizują, migając i wyświetlając komunikat na karcie, potrzebę zachowania dystansu. Karty aktywnie przyczyniają się do ograniczenia sytuacji niebezpiecznych w czasie zagrożeń epidemiologicznych. Możliwe jest tworzenie raportów z kontaktów, aby wytypować w najmniej uciążliwy sposób osoby, które potencjalnie powinny poddać się kwarantannie.

Więcej o zagrożeniach epidemiologicznych
Zintegruj karty TIMATE z kontrolą dostępu

Jeśli Twoja firma wykorzystuje już kontrolę dostępu, możesz zintegrować karty TIMATE z istniejącymi czytnikami. Karty mają wbudowany tag RFID (NFC), który może być zdalnie programowany.

Więcej o kontroli dostępu