Lokalizacja RTLS

Ustal gdzie przebywają pracownicy.

System TIMATE pozwala orientacyjnie ustalić w jakiej strefie zakładu pracy przebywa dana osoba. Tę informację można wykorzystać do zwiększenia bezpieczeństwa i prowadzenia kontroli dostępu.
Porównanie metod lolkalizacji
Zobacz film
Co możesz zrobić, aby wspomóc bezpieczeństwo i kontrolę dostępu za pomocą funkcji lokalizacji?

Zlokalizuj pracownika w sytuacji wypadkowej

Karta TIMATE w momencie zaistnienia zdarzenia wypadkowego takiego jak wykrycie upadki czy naciśnięcie przycisku SOS. W ciągu kilku sekund ustala swoje orientacyjne położenie w obiekcie i przesyła do systemu dzięki technologii RTLS (Real-Time Locating Systems). Alert wypadkowy zaopatrzony jest w odnośnik na mapie obiektu z przybliżonym miejscem zaistnienia zdarzenia ułatwiając dotarcie do osoby poszkodowanej.

Więcej o wspomaganiu bezpieczeństwa


Kontroluj, kto przebywa w danej strefie zakładu pracy

System TIMATE wspomaga kontrolę dostępu pozwalając na bieżąco ustalić kto przebywa w danym pomieszczeniu. Karty TIMATE co 1 minutę przesyłają swoją orientacyjną lokalizację pozwalając ustalić strefę przebywania. Jeśli pracownik nie ma pozwolenia na przebywanie w danej strefie to pokazany zostanie komunikat na jego karcie o konieczności opuszczenia tej strefy oraz wysłany alert do systemu o naruszeniu dostępu.

Więcej o kontroli dostępu


Wykorzystaj lokalizację do ustalania miejsc przerwy w pracy

Dzięki ustalaniu lokalizacji system Timate z dokładności do 1 minuty wykrywa przebywanie w miejscu oznaczonym jako miejsce „przerwy w pracy” takie jak np. stołówka albo szatnia. W tym miejscu karta automatycznie przerywa naliczanie czasu pracy a włącza naliczanie przerwy. Dzięki temu bez koniczności działań ze strony pracowania prawidłowo nalicza jego czas pracy.

Więcej o wykorzystaniu czasu pracyNa bieżąco zliczaj ilości pracowników w obiekcie

Dzięki lokalizacji w obiektach można na bieżąco ustalić ile osób przebywa na obiekcie. W przypadku ewakuacji stan ilościowy osób umożliwi śledzenie jej postępu.Znajdź pracowników w dużych obiektach

Hale produkcyjne i magazynowe są często bardzo rozległe. Dzięki interaktywnej wizualizacji kierownik może zorientować się gdzie aktualnie pracują ludzie lub odnajdywać poszczególnych pracowników. Takie informacje przydają się przy dobieraniu ludzi do wykonywani poszczególnych zadań.Sprawdzaj wykorzystanie poszczególnych miejsc

System TIMATE z danych o lokalizacji tworzy „mapy cieplne” i zestawiania pozwalające sprawdzić jak wygląda wykorzystanie poszczególnych miejsc w różnych okresach doby. Dzięki temu możliwe jest poprawianie organizacji firmy i zapobieganie nadmiernemu gromadzeniu się ludzi.Reguluj dokładność systemu lokalizacji w zależności od potrzeb zakładu

Karty TIMATE nie mają wbudowanego modułu GPS a do ustalania położenia używają technologii radiowej lokalizacji w pomieszczeniach. TIMATE jest tak zaprojektowany, aby jego dokładność lokalizacji można było regulować tak, aby nie naruszać prywatności pracowników a jednocześnie realizować cele wspomagania bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Dokładność można ustalić w zakresie od obiektu poprzez strefę do poszczególnych pomieszczeń. Lokalizacja może być maksymalnie ustalana co 1 minutę lub od razu jeśli nastąpi zdarzenie wypadkowe.

Porównanie metod lokalizacji w pomieszczeniach


Dla zespołów pracujących w terenie wykorzystaj centralki z GPS

Jeśli zespoły pracowników w Twoim przedsiębiorstwie pracują po za lokalizacją zakładu to można wykorzystać specjalne centralki CT-ET-GSM z modułem GSM i GPS pozwalający raportować pozycję zespołów w terenie z wykorzystaniem odczytu pozycji z satelitów. Centralki te mogą być montowane w samochodach.

Więcej o zespołach w tereniePotwierdzaj lokalizację pracowników pracujących zdalnie

Jeśli pracownik pracuje zdalnie to sam może przekazać swoją lokalizację do systemu poprzez zbliżenie swojej karty TIMATE do smartfona który posiada moduł GPS. Dzięki temu można potwierdzać w jakim miejscu przebywa pracownik wykonując pracę zdalną.

Więcej o pracy zdalnej