Praca zdalna

Rozliczaj pracę zdalną.

Stwórz takie warunki, aby praca zdalna była równie efektywna jak na miejscu w firmie.
Zobacz film
Co możesz zrobić, aby rozliczyć pracę zdalną?

Zarejestruj czas pracy zdalnej

Pracownik, który pracuje zdalnie, rejestruje czas pracy, zbliżając swoją kartę TIMATE do prywatnego smartfona. W tym momencie za pomocą NFC otwarta zostaje przeglądarka WWW, w której pokazuje się strona internetowa systemu TIMATE. Nie wymaga to instalacji żadnej dodatkowej aplikacji na smartfonie. System rejestruje czas w momencie rozpoczęcia pracy zdalnej.

Umożliwiaj pracownikom raportowanie lokalizacji

W momencie zbliżenia karty TIMATE do smartfona otwiera się strona internetowa systemu TIMATE, która - jeśli pracownik się zgodzi - prześle do systemu lokalizację według GPS smartfonu. W ten sposób każdy pracownik może raportować co pewien czas swoje położenie – to wygodne rozwiązanie.

Przydziel zadania do wykonywania

Dostęp do zadań jest łatwy - wystarczy zbliżyć kartę do smartfona z NFC. Strona internetowa systemu TIMATE, która pokazuje się na smartfonie umożliwia przydzielanie pracownikowi zadań do wykonania i uruchamianie ich. W ten sposób można sprawnie rejestrować czas pracy poświęcony na zadania.

Więcej o zadaniach

Skontroluj wykorzystanie czasu pracy

Karta rejestruje czas pracy podczas pracy zdalnej, dlatego trzeba ją cały czas nosić. Zakładając i zdejmując identyfikator firmowy, czyli kartę TIMATE, pracownik w prosty sposób rozgraniczy pracę od czynności domowych i odpoczynku. Karta automatycznie rejestruje przerwy w pracy, jeśli użytkownik odłoży kartę. Karta rejestruje intensywnosć pracy (praca siedząca lub w ruchu) oraz temperaturę na zewnątrz. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy praca przebiegała adekwatnie do wyznaczonych obowiązków.

Więcej o wykorzystaniu czasu pracy

Rozliczaj pracę w terenie i u klienta

Czas pracy zdalnej może być naliczany w dowolnym momencie dnia i łączony z pracą w firmie. Karta wyznaczy sumaryczny łączny czas pracy. Sama też rozpoznaje wyjścia z firmy i jeśli dotyczą one pracy, mogą zostać oznaczone jako „wyjścia służbowe”. Ta funkcja pozwala rozliczać wizyty u klientów, delegacje lub zmiany miejsca pracy w ciągu dnia.