Inteligentne karty i centralki systemu TIMATE spełniają wymagania dyrektywy radiowej RED (2014/53/UE) oraz RoHS. Są to więc urządzenia w pełni bezpieczne dla użytkowników i kompatybilne elektromagnetycznie – nie zakłócają pracy innych maszyn, a same jednocześnie pozostają odporne na zakłócenia zewnętrzne. Zgodność z dyrektywą RED potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności – PIB w Warszawie.