CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, to taka strategia zarządzania firmą, która uwzględnia interesy społeczne oraz potrzeby różnych grup powiązanych z przedsiębiorstwem. Innymi słowy zobowiązuje zarządzających do utrzymywania dobrych relacji z interesariuszami firmy. Kluczowym interesariuszem pracodawcy jest dziś jego pracownik i to on powinien stać w centrum wszystkich działań podejmowanych przez przedsiębiorcę. Jak docenić pracowników i zadbać o ich komfort? Pomoże w tym system TIMATE.