Wspieranie kierowników

Spraw, aby kierownicy, majstrowie lub brygadziści nie byli „wąskim gardłem” zarządzania przedsiębiorstwem.

Zobacz film

Jakość zarządzania zespołem i osiągane wyniki w większości przypadków zależą od osób operacyjnie kierujących zespołami w obiektach lub w terenie.

Jeśli system TIMATE pomógł by zautomatyzować codzienne rutynowe czynności zarządzania, to kierownicy mieliby wsparcie i więcej czasu na zajmowaniem się zarządzaniem podstawową działalnością przedsiębiorstwa.

Co możesz zrobić, aby pomóc kierownikom zarządzać?

Wyręczaj kierowników w organizacji pracy

Wiele rutynowych zadań kierowników może być zautomatyzowanych i przerzuconych na system TIMATE. Takie aspekty jak organizacja harmonogramu pracy, dopilnowanie obecności, rejestracja czasu pracy, zapewnienie bezpieczeństwa, raportowanie do kadr i zarządu mogą być automatycznie wykonywane przez system TIMATE. Taka zmiana pozwoli kierownikom skupić się na zarządzaniu.

Więcej o czasie pracy

Pomóż kierownikom delegować zadania

Dużą część czasu zarządzający poświęcają na opracowanie zadań, przydzielanie ich do pracowników oraz nadzorowanie ich wykonania. Delegowanie zadań może być powiązane z systemami firmy poprzez API, aby dostarczać zlecenia serwisowe, produkcyjne lub magazynowe do poszczególnych pracowników. Zadania pokazywane są na ekranie karty gdzie pracownik może zmienić status zadania na "zrealizowane". System mierzy czas pracy poświęcony na wykonanie poszczególnych zadań. Te wszystkie prace automatyzuje system TIMATE, wyręczając też kierowników w raportowaniu o stanie wykonania zadań, miejscach powstawania kosztów i czasie.

Więcej o zadaniach

Pomóż kierownikom ocenić zespół

System TIMATE dysponuje rozbudowanym automatycznym i codziennym mechanizmem oceny pracowników, który znacznie ułatwia zorientowanie się, w jakich obszarach zespół osiąga dobre wyniki, a co trzeba jeszcze poprawić. System TIMATE wykonuje codziennie to samo co zaawansowana firma konsultingowa i prezentuje wyniki w postaci zrozumiałych wskaźników, które można przeanalizować.

Więcej o automatycznej ocenie
Oceń wyniki zarządzania kierowników

TIMATE ocenia pracowników w pięciu obszarach. Na podstawie średniej ocen zespołu wystawia też sumaryczną ocenę kierownikowi za zarządzanie zespołem. Ocena pokazana jest w postaci prostego piktogramu lub na ekranie karty kierownika. W ten sposób ocena eskalowana jest hierarchicznie. Kierownik widzi ocenę za zarządzanie pracownikami swojego zespołu, a menedżer za zarządzanie kierownikami w swoim regionie - i tak dalej aż do poziomu zarządu. Na naradzie kierowników wystarczy pokazać oceny na swoich kartach, aby dojść do tego, który zespół dobrze pracuje i jest dobrze zarządzany.

Zmotywuj kierowników do zarządzania

Kierownik jest oceniany w kontekście oceny całego zespołu. Jeśli jego pracownicy dobrze pracują w jednym z pięciu obszarów, czyli przestrzegają czasu pracy, wykorzystują go adekwatnie do swojego stanowiska, zachowują bezpieczeństwo, wykonują swoje zadania i osiągają odpowiednie wyniki, to kierownik otrzymuje ocenę pozytywną. Taka ocena wystawiana jest codziennie, a nie raz na rok. Wyniki oceny wpływają na wysokość premii kierownika, motywując go do pracy.

Więcej o motywacji