Wspieranie kierowników

Spraw, aby kierownicy, majstrowie lub brygadziści nie byli „wąskim gardłem” zarządzania przedsiębiorstwem.

Zobacz film

Jakość zarządzania zespołem i osiągane wyniki w większości przypadków zależą od osób operacyjnie kierujących zespołami w obiektach lub w terenie.

Jeśli system TIMATE pomoże by zautomatyzować codzienne rutynowe czynności związane z zarządzaniem, to kierownicy będą mieli wsparcie i więcej czasu, który można przeznaczyć na zajmowanie się podstawową działalnością przedsiębiorstwa.

Co możesz zrobić, aby pomóc kierownikom w zarządzaniu?

Wyręczaj kierowników w organizacji pracy

Wiele rutynowych zadań kierowników może być zautomatyzowanych i przerzuconych na system TIMATE. Takie aspekty jak organizacja harmonogramu pracy, dopilnowanie obecności, rejestracja czasu pracy, zapewnienie bezpieczeństwa, raportowanie do kadr i zarządu mogą być automatycznie wykonywane przez system TIMATE. Taka zmiana pozwoli kierownikom skupić się na zarządzaniu.

Więcej o czasie pracy

Pomóż kierownikom delegować zadania

Dużą część czasu zarządzający poświęcają na opracowanie zadań, przydzielanie ich do pracowników oraz nadzorowanie ich wykonania. Delegowanie zadań może być powiązane z systemami firmy poprzez API, aby dostarczać zlecenia serwisowe, produkcyjne lub magazynowe do poszczególnych pracowników. Zadania pokazywane są na ekranie karty , za pomocą której pracownik może zmienić status zadania na "zrealizowane". System mierzy czas pracy poświęcony na wykonanie poszczególnych zadań. Te wszystkie prace automatyzuje system TIMATE, wyręczając też kierowników w raportowaniu stanu wykonania zadań oraz miejsc i czasu powstawania kosztów.

Więcej o zadaniach

Pomóż kierownikom ocenić zespół

System TIMATE dysponuje rozbudowanym automatycznym i codziennym mechanizmem oceny pracowników, który znacznie ułatwia zorientowanie się, w jakich obszarach zespół osiąga dobre wyniki, a co trzeba jeszcze poprawić. System TIMATE wykonuje codziennie to samo co zaawansowana firma konsultingowa i prezentuje wyniki w postaci zrozumiałych wskaźników, które można przeanalizować.

Więcej o automatycznej ocenie
Oceń wyniki zarządzania kierowników

TIMATE ocenia pracowników w pięciu obszarach. Na podstawie średniej ocen zespołu wystawia też sumaryczną ocenę kierownikowi za zarządzanie zespołem. Ocena pokazana jest w postaci prostego piktogramu lub na ekranie karty kierownika. W ten sposób ocena eskalowana jest hierarchicznie. Kierownik widzi ocenę za zarządzanie pracownikami swojego zespołu, a menedżer za zarządzanie kierownikami w swoim regionie - i tak dalej, aż do poziomu zarządu. Na naradzie kierowników wystarczy pokazać oceny na swoich kartach, aby dojść do tego, który zespół dobrze pracuje i jest dobrze zarządzany.

Zmotywuj kierowników do zarządzania

Kierownik jest oceniany w kontekście oceny całego zespołu. Jeśli jego pracownicy dobrze pracują w jednym z pięciu obszarów, czyli przestrzegają czasu pracy, wykorzystują go adekwatnie do swojego stanowiska, zachowują bezpieczeństwo, wykonują swoje zadania i osiągają odpowiednie wyniki, to kierownik otrzymuje ocenę pozytywną. Taka ocena wystawiana jest codziennie, a nie raz na rok. Wyniki oceny wpływają na wysokość premii kierownika, motywując go do pracy.

Więcej o motywacji