Audyt. To słowo często wzbudza niepokój, bo kojarzy się z kontrolą i karami. Nic bardziej mylnego. Audyt to przede wszystkim sprawdzenie, czy firma działa w sposób, który pozwoli jej na osiągnięcie wszystkich celów, czy funkcjonuje oszczędnie i optymalnie. Audytor jest więc sprzymierzeńcem przedsiębiorcy, jego doradcą. Zwykle firmy zatrudniają do wykonania tego typu zadań jednostki zewnętrzne lub tworzą wewnątrz przedsiębiorstwa odpowiedni dział. Kilka osób badających funkcjonowanie firmy w wybranych okresach może jednak nie dostrzec problemów, które narastają i nie pozwalają organizacji osiągać optymalnych wyników.