Czy pracownik może być głównym motorem zmian w firmie? Nawet powinien, bo tylko zmiana, która angażuje wszystkich zainteresowanych, a więc i zarząd, i pracowników, jest skuteczna.