Portal ISBTech w artykule “Pracownicy są potrzebni w firmach opartych na danych” porusza temat roli danych w przedsiębiorstwach. Ekspertem cytowanym w tekście jest Sebastian Mlodzinski, CEO TIMATE, który wyjaśnia, jak pogodzić interesy zatrudnionych i pracodawców oraz jak w skutecznym i zgodnym z potrzebami zarządzaniu pomagają systemy IoT.