W czasie epidemii koronawirusa najważniejsze jest zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa i higieny pracy. TIMATE jest systemem wdrażanym w przedsiębiorstwach, który między innymi wspiera właśnie te obszary. Wyjaśniamy, jak TIMATE pomaga w zwiększeniu ochrony pracowników w czasie i po zakończeniu epidemii.


DZIAŁANIE‌ ‌BEZDOTYKOWE‌

• Karta‌ ‌jest‌ ‌bezdotykowa,‌ ‌co‌ ‌eliminuje‌ ‌przenoszenie‌ ‌wirusa.‌ ‌
• Karta zwiększa bezdotykowość obsługi firmowej infrastruktury, np. poprzez czasowe otwarcie lub rezygnację ze stalowych kołowrotków, na których wirus może żyć od dwóch do trzech dni.


AKTYWNA POMOC W ZACHOWANIU ‌BEZPIECZNEJ‌ ‌ODLEGŁOŚCI‌ POMIĘDZY PRACOWNIKAMI

• Karty monitorują odległości między pracownikami i reagują sygnałem dźwiękowym w momencie, w którym pracownicy znajdą się zbyt blisko siebie. Zaprogramowana odległość to 2 metry. Sygnał dźwiękowy można wyłączyć i spotkać się, jeśli jest to uzasadnione. Informacja o niezachowaniu odpowiedniej odległości przesyłana jest do systemu. Operator może szybko interweniować.

Jak to działa? Zobacz film

• Wysyłanie‌ ‌komunikatów,‌ ‌kiedy‌ ‌pracownik‌ ‌może‌ ‌wejść‌ ‌lub‌ ‌wyjść‌ ‌(na‌ ‌przerwę,‌ ‌z‌ ‌pracy,‌ ‌do‌ ‌strefy),‌ ‌tak‌ ‌aby‌ ‌zminimalizować‌ ‌ryzyko‌ ‌spotkania‌ ‌się‌ ‌wielu‌ ‌osób‌ ‌np.‌ ‌w‌ ‌holu‌ ‌w‌ejściowym‌ ‌czy‌ ‌szatni.‌ ‌Przykładowa‌ ‌informacja‌ ‌na‌ ‌karcie:‌ ‌”Wyjdź‌ ‌teraz‌ ‌przez‌ ‌drzwi‌ ‌A”.‌ ‌


STATYSTYKI ZAPOBIEGAJĄCE GROMADZENIU SIĘ PRACOWNIKÓW

• System‌ ‌lokalizacji‌ ‌pracowników nadzoruje‌ ‌na‌ ‌bieżąco,‌ ‌ile‌ ‌osób‌ ‌jest‌ ‌w‌ ‌danej‌ ‌strefie‌ ‌i‌ ‌wysyła‌ ‌alarm‌ ‌do‌ ‌operatora,‌ ‌jeśli‌ ‌jest‌ ‌ich‌ ‌zbyt‌ ‌dużo.‌ ‌Raporty‌ ‌z‌ ‌wykorzystania‌ ‌poszczególnych‌ ‌stref‌ ‌pozwalają‌ ‌‌planować‌ ‌rozmieszczenie‌ ‌pracowników‌ ‌z‌ ‌zachowaniem‌ ‌bezpiecznych‌ ‌odległości.‌


KWARANTANNA

• ‌Raport‌ ‌z‌ ‌ostatnich‌ ‌7/14‌ ‌dni,‌ ‌z‌ ‌którymi‌ ‌pracownikami‌ ‌mogła‌ ‌mieć‌ ‌kontakt‌ ‌osoba,‌ ‌u‌ ‌której‌ ‌stwierdzono‌ ‌zakażenie‌ ‌COVID-19‌ ‌lub‌ ‌istnieje‌ ‌podejrzenie,‌ ‌że‌ ‌może‌ ‌być‌ ‌zarażona.‌ ‌Raport‌ ‌(na‌ ‌podstawie‌ ‌zarejestrowanego‌ ‌czasu‌ ‌pracy,‌ ‌harmonogramów‌ ‌i‌ ‌przebywania‌ ‌w‌ ‌lokalizacji)‌ ‌jest‌ ‌generowany‌ ‌na‌ ‌żądanie‌ ‌i‌ ‌pozwala‌ ‌wytypować osoby, które należałoby skierować na kwarantannę.


KOMUNIKATY BHP
• Przypomnienie‌ ‌o‌ ‌umyciu‌ ‌rąk‌ ‌przy‌ ‌wejściu,‌ ‌w‌ ‌czasie‌ ‌i‌ ‌po‌ ‌wyjściu‌ ‌z‌ ‌pracy.‌ ‌
• Nadzorowanie,‌ ‌czy‌ ‌pracownik‌ ‌był‌ ‌w‌ ‌strefie,‌ ‌gdzie‌ ‌myje‌ ‌się‌ ‌ręce.‌ ‌
• Monitorowanie‌ ‌częstotliwości‌ ‌sprzątania‌ ‌toalet,‌ ‌szatni‌ ‌i‌ ‌innych‌ ‌miejsc‌ ‌wymagających‌ ‌zachowania‌ ‌maksymalnej‌ ‌higieny.‌ ‌


PRZYCISK SOS

• Można‌ ‌go‌ ‌wykorzystać‌ ‌do‌ ‌zgłaszania‌ ‌naruszeń‌ ‌higieny‌ ‌pracy,‌ ‌np.‌ ‌zbyt‌ ‌dużo‌ ‌pracowników‌ ‌w‌ ‌jednym‌ ‌miejscu,‌ ‌nie‌ ‌noszenie‌ ‌masek‌ ‌itp.,‌ ‌zgłoszenie‌ ‌złego‌ ‌samopoczucia‌ ‌pracownika.‌ ‌


OPTYMALIZACJA‌ ‌ZATRUDNIENIA‌
• Optymalizacja zatrudnienia dokonywana na‌ ‌podstawie‌ ‌wskaźników‌ ‌i‌ ‌analizy‌ ‌czasu‌ ‌pracy,‌ ‌zadań‌ ‌oraz‌ ‌ruchu‌. ‌


EFEKTYWNA PRACA ZDALNA

• Możliwy‌ ‌jest‌ ‌dokładny‌ ‌nadzór‌ ‌nad‌ ‌pracownikiem‌ ‌wykonującym‌ ‌obowiązki‌ ‌zdalnie.‌ ‌Obok‌ ‌jego‌ ‌komputera‌ ‌można‌ ‌umieścić‌ ‌centralkę‌,‌ ‌która‌ ‌wykryje,‌ ‌jeśli‌ ‌pracownik‌ ‌opuści‌ ‌stanowisko‌ ‌pracy.‌
• Przekazywanie‌ ‌zadań‌ ‌do‌ ‌pracy‌ ‌zdalnej‌ ‌i‌ ‌rozliczanie‌ ‌z‌ ‌nich.‌ ‌ ‌


POMIAR‌ ‌TEMPERATURY‌ ‌ZA ZGODĄ PRACOWNIKÓW‌ (OPCJONALNE ROZWIĄZANIE PRZY ZWIĘKSZONYCH ZAGROŻENIACH MIKROBIOLOGICZNYCH)
• Karta może opcjonalnie mieć wbudowany bezkontaktowy czujnik-termometr na podczerwień, podobny jak w zwykłych termometrach elektronicznych. Taki dodatkowy czujnik znajduje się na spodniej części karty C2 i zasłaniany jest przed zabrudzeniem za pomocą silikonowego etui.
• W sytuacjach takich jak obecna pandemia pomiar temperatury wykonywany jest samodzielnie przez pracownika i za jego zgodą. ‌ ‌
• Pracownik unika stania w kolejkach i potencjalnego kontaktu z innymi osobami. Może mierzyć temperaturę wielokrotnie w ciągu dnia pracy.
• Komunikat na karcie może przypomnieć o konieczności dokonania pomiaru temperatury.
• W ekstremalnych sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego, wyniki pomiaru mogą być na żądanie pracodawcy od razu przesyłane do systemu.‌ ‌Jeśli nie zmieszczą się w normie, będzie można natychmiast izolować osoby z podwyższoną temperaturą.
• Z wbudowanego czujnika można korzystać też poza miejscem pracy, wtedy działa on jak zwykły termometr, umożliwiając monitorowanie stanu zdrowia – dane z takiego pomiaru nie są przesyłane do systemu. ‌


Zapraszamy do testów systemu TIMATE i skorzystania z naszych wdrożeń typu “Proof of Concept”. Wdrożenia te pozwalają w mniejszej skali sprawdzić TIMATE.

Aby uzyskać ofertę prosimy o kontakt mailowy: contact@timatesystem.com

Zobacz jak działa TIMATE

Obejrzyj naszą animację by szczegółowo poznać działanie systemu


Chcesz dowiedzieć
się więcej o TIMATE?
Daj nam znać

E-mail: contact@timatesystem.com