Wdrożenie TIMATE jest łatwe!

Zacznij od wdrożenia Pakietu startowego

Będziesz mógł się przekonać, jak działa TIMATE, zanim wdrożysz system w całym przedsiębiorstwie.

Sprawdź Pakiet startowy
Zobacz film

Instalacja systemu TIMATE w przedsiębiorstwie w 3 krokach

Zainstaluj oprogramowanie

Zainstaluj TIMATE na serwerze i komputerach kierowników

Więcej o oprogramowaniu

Zamontuj infrastrukturę

Stwórz plany i zamontuj według nich centralki w obiektach, halach co ok. 30 metrów lub w każdym pomieszczeniu biurowym

Więcej o centralkach

Rozdaj karty pracownikom

Karty są bezobsługowe. Wystarczy je nosić, aby rejestrowały czas pracy i wspierały bezpieczeństwo

Więcej o kartach

Kilka kroków do sukcesu we wdrożeniu

TIMATE dostarcza przemyślaną ścieżkę wdrożenia systemu w każdym przedsiębiorstwie

Umów się na prezentację systemu

W ciągu 2 godzin: wysłuchamy jakie są oczekiwania i problemy, nakreślimy wizję co Twoja firma może osiągnać dzięki systemowi Timate, pokażemy w skrócie jak system działa. Po prezentacji przygotujemy ofertę i udostępnimy materiały informacyjne. Dzięki temu będzie można łatwo zdecydować się na wdrożenie Pakietu startowego.

Więcej o wdrożeniu Pakietu startowego

Zawieramy umowę

Przed rozpoczęciem wdrożenia Pakietu startowego zawierana jest umowa na zakup systemu TIMATE, regulująca warunki licencji, dostawy urządzeń, płatności, serwisowania i pomocy technicznej. Przed podpisaniem umowy dostarczamy ofertę, specyfikację systemu i inne materiały informacyjne.

Wdrożenie Pakietu startowego

Zaczynamy od wdrożenia Pakietu startowego, prowadzonego w jednym z typowych obiektów Twojego przedsiębiorstwa, z reprezentatywną grupą kilkudziesięciu pracowników. W czasie wdrożenia Pakietu startowego, która trwa od 3 do 6 miesięcy, Twoje przedsiębiorstwo może dokładnie sprawdzić, jak działa TIMATE i jakie korzyści oraz oszczędności odnosi w warunkach rzeczywistych. Wszystko to przy znacznie mniejszych kosztach niż w pełnym wdrożeniu dla całego przedsiębiorstwa. Po 3 pełnych miesiącach eksploatacji Pakietu startowego dostarczamy raport o zyskach z systemu i oszczędnościach. Przedsiębiorstwo może podjąć decyzję, czy kontynuować i rozszerzyć wdrożenie na wszystkie obiekty dokupując licencje i urządzenia.

Instalacja na serwerze

Pomożemy zainstalować oprogramowanie TIMATE na Twoim serwerze. Ze względów bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa i ochrony danych osobowych system TIMATE jest rozwiązaniem on-premises czyli oprogramowanie instalowane jest na prywatnym serwerze przedsiębiorstwa, umieszczonym w dowolnym miejscu (również kolokowanym) – w tzw. „chmurze prywatnej”. Na serwerze powinna być wirtualizacja z Windows Server oraz bazą danych MS SQL Server.

Więcej o oprogramowaniu

Stwórz plany

W aplikacji TIMATE przygotowaliśmy narzędzie do planowania rozmieszczenia centralek CT-ET w obiektach. Najlepiej umieszczać routery w hali co ok. 30 metrów lub w każdym pomieszczeniu biurowym. Centralki stworzą sieć radiową MESH, z którą połączą się karty pracowników. Jedną z centralek w obiekcie należy przyłączyć do serwera przez Ethernet. Dalej możesz wczytać plan swojego obiektu do aplikacji. Zaznacz strefy pracy i przerw. Jednym przyciskiem zaplanuj rozmieszczenie routerów i dostosuj je, przeciągając urządzenia w odpowiednie miejsca. System na bieżąco sprawdzi odległości i poprawność instalacji.

Zamontuj urządzenia

W obiektach zakładu (np. w halach) instaluje się centralki TIMATE w odległości ok. 30 metrów od siebie, np. podwieszając je pod sufitem lub przykręcając do ścian. Centralki zasila się za pomocą standardowych kabli Ethernet z wykorzystaniem POE (Power Over Ethernet). Tworzy to bezpieczną, niskonapięciową instalację. Montażu dokonuje ekipa z Twojej firmy lub firma zewnętrzna, której zlecisz te prace. Planowanie montażu i sam montaż odbywa się z asystą naszych konsultantów z TIMATE.

Więcej o centralkach

Przeszkól załogę

Zaletą kart TIMATE jest ich bezobsługowość. Wystarczy nosić kartę a reszta dzieje się sama. Dodatkowe funkcje karty dostępne z menu są bardzo proste i obsługiwane za pomocą dwóch przycisków karty. Przeszkól swoich kierowników, aby potrafili interpretować wyniki oceny pracowników oraz korzystać z narzędzi systemu. Wszystko, co powinni wiedzieć o kartach TIMATE pracownicy, zawierają intuicyjne infografiki, które mogą być dostsosowane do sytuacji:


Przykład infografiki dla pracownika - karta C2
Przykład infografiki dla pracownika - karta C3

Wsparcie

Udzielimy Twojej firmie wsparcia w okresie wdrożenia. Pozwoli to wpełni wykorzystać potencjał Twojej firmy i systemu TIMATE.

Od strony technicznej ważne jest, że system ma pełne narzędzia do monitorowania stanu instalacji i może być zarządzany zdalnie przez jedna osobę, niezależnie od tego jak duże jest Twoje przedsiębiorstwo. Oprogramowanie i urządzenia są automatycznie monitorowane i aktualizowane.

Przygotowaliśmy 4 pakiety serwisowe: MINIMUM (bezpłatny), STANDARD, PREMIUM i HIGH AVAILABILITY. Wybierz pakiet serwisowy, dostosowany do sytuacji, aby zapewnić potrzebny poziom wsparcia technicznego z naszej strony. Jesteśmy do dyspozycji. Nasi konsultanci pomogą telefonicznie, zdalnie i na szkoleniach. Zaktualizujemy sytem i urządzania. Razem z systemem udostępnimy szczegółową dokumentację.

Zobacz, jak wygląda narzędzie do planowania instalacji

Wykorzystaj narzędzia do automatycznego planowania. Za pomocą technik drag & drop - możesz wczytać plan swojego obiektu do aplikacji. Zaznacz strefy pracy i przerw. Dostosuj położenie urządzeń, przeciągając je w odpowiednie miejsca. System na bieżąco sprawdzi odległości i poprawność instalacji.

Zobacz, jak wygląda narzędzie do monitorowania instalacji

Pełny przegląd topologii i parametrów działania sieci TIMATE w obiektach w czasie rzeczywistym. Możliwa jest integracja systemu TIMATE poprzez API z narzędziami kontroli infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie.

Rozpocznij wdrożenie już dzisiaj i kup Pakiet startowy