Magazyn „Outsourcin&More” zamieścił w numerze 3/2020 (maj-czerwiec) obszerny, okładkowy wywiad z CEO TIMATE – Sebastianem Młodzińskim. Rozmowa dotyczy tego, w jaki sposób system TIMATE dba o bezpieczeństwo pracowników, podnosi efektywność pracy zdalnej, pozwala sprawiedliwie rozliczyć czas pracy oraz pomaga dostosować się do nowych warunków spowodowanych pandemią COVID-19.