Europejski Urząd Patentowy poinformował o przyznaniu patentu europejskiego obejmującego system TIMATE oraz opracowaną przez spółkę metodę monitorowania czasu pracy i jego wykorzystania. System jest już chroniony patentem amerykańskim.