Zostań partnerem TIMATE

System TIMATE instalowany jest w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i w różnych branżach.

Żeby zrozumieć i zaspokoić potrzeby klientów współpracujemy z różnymi partnerami, którzy pomagają nam w działaniach konsultingowych, handlowych i wdrożeniach.
Panel partnera Sprawdź API
Zobacz film
Zostań partnerem TIMATE

Pięć możliwości współpracy partnerskiej z TIMATE

Partner konsultingowy

Propozycja przeznaczano dla partnerów, którzy pomogą nam w działaniach konsultingowych. Do zadań partnera konsultingowych należy pomoc w dokonaniu zmiany działania przedsiębiorstwa polegającej na wprowadzeniu do procesu zarządzania przedsiębiorstwem systemu TIMATE. Partner dostarcza wsparcia konsultingowego dla zarządu, kierowników i pracowników przedsiębiorstw gdzie wdrażany jest system. Partner pomaga wyznaczyć cele wdrożenia, uczestniczy w planowaniu zmian i w przekonaniu do nich pracowników firmy.

Panel partnera
Partner handlowy

Propozycja przeznaczana dla partnerów, którzy pomogą nam w działaniach handlowych. Do zadań partnera handlowego należy identyfikacja potrzeb klientów i sprawdzenie możliwości ich zaspokojenia przy pomocy systemu TIMATE. Partnerzy wspólnie z nami organizują prezentacje systemu dla klientów i pomagają w finalizacji kontraktów handlowych. Prezentacje prowadzone są dla zarządów firm, osób z HR, BHP, IT i kierowników obiektów.

Partnerzy handlowi za pomocą Panelu partnera mają możliwość zgłaszania swoich klientów. Panel służy też do śledzenia działań handlowych, współpracy partnerskiej i podbierania materiałów marketingowych.

Panel partnera
Certyfikowany instalator

Propozycja przeznaczona dla partnerów, którzy zajmują się instalacją / montażem urządzeń w obiektach. Do zadań partnera należy przymocowanie centralek systemu w odpowiednich punktach obiektu, doprowadzenie do nich przewodów Ethernet/POE, zorganizowanie odpowiednich switch-y zasilających oraz UPS. Na końcu partner sprawdza zasięg radiowych dostarczonymi przez nas przyrządami. Plany montażu są ustalane i konsultowane z nami za pomocą narzędzi dostępnych w aplikacji TIMATE. W przypadku dużych klientów takim Certyfikowanym instalatorem mogą być osoby z działów wsparcia technicznego w wewnętrznych strukturach firmy klienta.
Dodatkowe wymagania: zakup Pakietu startowego (nie dotyczy czynnych klientów) i szkolenie.

Więcej o wdrożeniu TIMATE
Partner techniczny

Propozycja przeznaczona dla doświadczonych integratorów IT, którzy chcą dostarczać rozwiązania TIMATE w swoim imieniu do klientów, których sami pozyskają lub wskazanych przez nas. Partner techniczny sublicencjonuje system dla klienta i dostarcza własne wsparcie techniczne. Często partner techniczny dodaje do systemu własną wartość w postaci integracji TIMATE z innymi systemami lub rozbudowy jego funkcjonalności.
Dodatkowe wymagania: posiadanie statusy Partnera handlowego, zakup Pakietu startowego i szkolenie.

Więcej o licencjonowaniu TIMATE
Integrator hardware

Ten rodzaj partnerstwa pozwala zintegrować kartę TIMATE z rożnymi przedmiotami produkowanymi przez partnera. Karta C1 występuje w wersji samodzielnej płytki PCB o wymiarach (razem z baterią) 23 x 35 x 6,5 mm. Tak płytka może być wbudowana w środki ochrony osobistej, urządzenia, pojazdy i maszyny. W ten sposób możliwa jest integracja przedmiotów bezpośrednio z technologią Internet of Things czyli z systemem TIMATE. Powstają wtedy inteligentne kaski, maszyny lub wyposażenie. Karta C1 może mieć wbudowanych szereg czujników takich jak: temperatury, ruchu i opcjonalnie światła, ciśnienia oraz wilgotności. Integrator ma możliwość rozszerzenia zasilania płytki oraz kontaktu z elektroniką karty poprzez I2C lub UART. Płytka dostosowana jest samodzielnej pracy zasilana baterią CR2032. Może być też zasilana zewnętrznym napięciem 3V. Płytka PCB karty C1 ma niezbędną deklarację zgodności CE.
Dodatkowe wymagania: posiadanie statusy Partnera handlowego, zakup Pakietu startowego i szkolenie.

Więcej o kartach TIMATE
Skontaktuj się z nami już dziś

Po podpisaniu umowy NDA porozmawiamy o partnerstwie w zakresie dystrybucji i wdrożeń TIMATE. Aby zostać partnerem, musisz zawrzeć z TIMATE odpowiednią umowę.