Wyniki pracy

Sprawdzaj na bieżąco wyniki pracy!

Poinformuj pracowników, jakie wyniki osiągają w swojej pracy. Spraw, żeby miały one przełożenie na motywację.
Zobacz film

W przedsiębiorstwie liczy się nie tylko przestrzeganie czasu pracy i zachowanie bezpieczeństwa, ale także to, jakie wyniki osiągnie pracownik.

Zarządzający powinien wiedzieć, ile pracownik w ciągu dnia wyprodukuje, sprawdzi, zmontuje, naprawi, przepakuje, przeniesie, wyśle… Czy osiąga zakładane normy? Dotrzymywanie planów zależy od wielu czynników, przede wszystkim od organizacji pracy i motywacji danej osoby. Pomóc w tym może bieżące informowanie pracownika i jego przełożonego, jaka jest norma i w jakim stopniu została wykonana.

Co możesz zrobić, aby poprawić osiąganie wyników?

Zbuduj wskaźniki do porównania wyników pracy na danym stanowisku z normą

TIMATE dostarcza prosty wskaźnik rozliczania wyników pracy:
„Liczbba jednostek wykonanych na efektywną godzinę”. Dzięki temu można wyznaczyć normy dla pracowników produkcyjnych, którzy coś wytwarzają lub sprawdzają, a także dla pracowników logistycznych, którzy wykonują operacje magazynowe i wyznaczyć codziennie ich wykonanie.

Pobierz informacje o wykonaniu normy z innych systemów

System TIMATE integruje się z innymi systemami do zarządzania produkcją lub logistyką za pomocą API.

Więcej o API

Umożliwiaj pracownikom śledzenie wyników

Każdy pracownik za pomocą karty może w łatwy sposób sprawdzić swoje wyniki. Jeśli zbliży swoją kartę do smartfona z NFC (nawet prywatnego), otrzyma szczegółowe wyjaśnienie uzyskanych wyników i oceny, a także ich wpływu na premię.