Blog

Analysis – the queen of business data

The general impression is that in recent years data have become the most popular topic of business discussions. We encounter data in various contexts nearly everywhere. Even though the process of collecting information is today taken for granted, the effective analysis of data that can lead to significant insights is another kettle of fish.

Less is more: use technology to chase away the post-holiday spleen

The sense of detachment from reality, problems with concentration and the longing for carefree days – this is how you feel when you get back to work after holiday. It is really hard to avoid the post-holiday spleen, especially if we think that eight hours will be enough time to make some order out of this chaos. How to regain control over our professional life and find a way to get some rest… at work? It turns out that new technologies designed in line with the slow life principles might be helpful here.

A routine examination in a corporate doctor’s office. A nice physician gives you a container with a tasty liquid which has an undetectable micro-sensor hidden in it. After you swallow the preparation, it starts working and the monitor shows numerous charts, diagrams and figures describing nearly all aspects of your health condition. Heartbeat? Hydration? Blood analysis? There you go! In the recent film by James Ponsoldt titled The Circle, this is the vision of the healthcare system in the biggest corporation in the world. A bit scary, isn’t it?

Fair management of time and attendance at work – is it possible? 08/05/2017

Sprawiedliwe rozliczanie czasu pracy – czy to w ogóle jest możliwe?

Wybiła dziewiąta. Kolejka zniecierpliwionych pracowników sięga już drzwi wejściowych firmy. Sumienni przodownicy pracy i zawodowi spóźnialscy, gęsiego jeden za drugim, oczekują na moment złożenia podpisu na liście obecności. Jedni złoszczą się na stracony czas, inni oddychają z ulgą i cieszą się z kolejnego spóźnienia, które ujdzie im na sucho. Trąci myszką? I całe szczęście! Obecnie taki scenariusz rozgrywa się już bardzo rzadko. Uciążliwą papierologię na dobre zastąpiły elektroniczne systemy rozliczania czasu pracy. I choć procesy RCP z pewnością swoją funkcjonalnością biją papierowe dokumenty na głowę, to wciąż budzą sporo kontrowersji. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: daleko im do doskonałości, a w wielu przypadkach wciąż bywają zawodne i nierzadko budzą lęk przed całkowitą inwigilacją.


See how TIMATE works

Watch the animation to see how the system works


Do you want to learn
more about TIMATE?
Let us know

E-mail: contact@timatesystem.com