O kryzysie i konieczności wprowadzenia nowego sposobu zarządzania – opartego na danych i technologiach, pozwalającego na wprowadzanie natychmiastowych zmian w procesach, pisze Sebastian Młodziński w artykule zatytułowanym: “Nie ma czasu na próby i błędy – IoT i nowy sposób optymalizacji procesów dla firm w czasie kryzysu”. Artykuł został opublikowany w październikowym numerze Magazynu BrandsIT.